123... 15
   
Dodaj do porównania PZU Akcji Spółek Dywidendowych EUR PL - akcyjne 6 - Kup
Dodaj do porównania PZU Akcji Rynków Wschodzących EUR PL - akcyjne 6 - Kup
Dodaj do porównania NN Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) PL -10,46% dłużne 5 Kup
Dodaj do porównania UniObligacje Nowa Europa PL -6,07% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania PZU Akcji Małych i Średnich Spółek PL -20,04% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania NOBLE FUND Global Return PL -17,01% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania NOVO Globalnego Dochodu PL -20,65% akcyjne 4 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ PIMCO Emerging Local Bond PL -8,58% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE Dywidendowy PL -19,57% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Turcja PL -30,48% akcyjne 7 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Obligacji Rynków Wschodzących Plus PL -1,45% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych PL -91,73% akcyjne 7 Kup
Dodaj do porównania NOBLE FUND Timingowy PL -15,86% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania NN Krótkoterminowych Obligacji Plus PL -2,76% dłużne krótkoterminowe 4 Kup
Dodaj do porównania UniAkcje Turcja PL -33,22% akcyjne 7 Kup
Dodaj do porównania OPEN Obligacji PL -0,48% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania NOBLE FUND Mieszany PL -9,91% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania MILLENNIUM Obligacji Korporacyjnych PL +0,36% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania AVIVA Nowoczesnych Technologii PL -8,14% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania NOBLE FUND Akcji PL -12,79% akcyjne 5 Kup
123... 15