Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

funds-parameter-search portlet

Lista funduszy inwestycyjnych

Jak korzystać z wyszukiwarki >
286 / 319 funduszy
   
Dodaj do porównania AVIVA Globalnych Akcji PL -0,52% akcyjne 4 Kup
Dodaj do porównania AVIVA Globalnych Strategii PL -2,69% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania AVIVA Kapitał Plus PL -1,74% mieszane 3 Kup
Dodaj do porównania AVIVA Małych Spółek PL -11,47% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania AVIVA Niskiego Ryzyka PL +0,67% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania AVIVA Nowoczesnych Technologii PL -8,14% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania AVIVA Nowych Spółek PL -10,02% akcyjne 4 Kup
Dodaj do porównania AVIVA Obligacji PL +0,81% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania AVIVA Obligacji Dynamiczny PL +2,22% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania AVIVA Optymalnego Wzrostu PL -2,01% inne 4 Kup
Dodaj do porównania AVIVA Polskich Akcji PL -1,95% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania AVIVA Stabilnego Inwestowania PL -1,27% mieszane 3 Kup
Dodaj do porównania AVIVA Zrównoważony PL -0,77% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania BPS Akcji PL -1,09% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania BPS Dłużny PL +1,08% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania BPS Konserwatywny PL +1,81% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania BPS Momentum Akcji PL -7,43% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania BPS Obligacji PL +1,49% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania BPS Obligacji Korporacyjnych PL -1,17% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania BPS Oszczędnościowy PL +1,55% dłużne 3 Kup
Ponad 30 kryteriów wyszukiwania
Dowolna stopa zwrotu
Dowolny zakres ryzyka
Niższe ryzyko
Wyższe ryzyko
Fundusze charakteryzujące się agresywną polityką inwestycyjną, lokują większość aktywów, nawet do 100% w akcje. Oferują ponadprzeciętne stopy zwrotu, obciążone wysokim ryzykiem.
Fundusze lokujące aktywa zarówno w instrumenty bezpieczne, jak i instrumenty ryzykowne – obejmują m.in. fundusze zrównoważone, stabilnego wzrostu i aktywnej alokacji.
Fundusze inwestujące swoje aktywa głównie w papiery wartościowe o stałym dochodzie, takie jak bony i obligacje skarbowe oraz instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa i samorządy.
Fundusze inwestujące głównie w papiery dłużne, z terminem wykupu nie dłuższym niż dwa lata, a najczęściej rok. Oczekiwany zysk i ryzyko ograniczone
Fundusze charakteryzujące się bardzo różną polityką inwestycyjną, nie dające się sklasyfikować w powyższych grupach.
Opłaty za wynik
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
Wysoki
Średni
Niski
Wysoki
Średni
Niski
286 Pasujace fundusze
Uwaga! W porównywarce możesz umieścić maksymalnie 3 fundusze.
Wybierz więcej niż jeden fundusz do porównania.
0 / 3 fundusze do porównania Usuń wszystkie
X
X
X
Wybierz fundusze do porównania
Widok zawartości stron

Widok zawartości stron

Widok zawartości stron