Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

funds-parameter-search portlet

Lista funduszy inwestycyjnych

Jak korzystać z wyszukiwarki >
286 / 319 funduszy
   
Dodaj do porównania NN Globalny Spółek Dywidendowych PL +9,81% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania NN Japonia PL -9,02% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania NN Konserwatywny PL +0,70% dłużne krótkoterminowe 1 Kup
Dodaj do porównania NN Krótkoterminowych Obligacji PL +1,41% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania NN Krótkoterminowych Obligacji Plus PL -2,76% dłużne krótkoterminowe 4 Kup
Dodaj do porównania NN Nowej Azji PL -1,45% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania NN Obligacji PL +2,32% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania NN Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) PL -10,46% dłużne 5 Kup
Dodaj do porównania NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania PL -10,48% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania NN Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących PL +3,18% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania NN Spółek Dywidendowych USA PL +4,75% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania NN Stabilnego Wzrostu PL -0,35% mieszane 3 Kup
Dodaj do porównania NN Stabilny Globalnej Alokacji PL +1,81% inne 3 Kup
Dodaj do porównania NN Średnich i Małych Spółek PL -6,88% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania NN Zrównoważony PL -1,25% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania NOBLE FUND Africa and Frontier PL -8,43% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania NOBLE FUND Akcji PL -12,79% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania NOBLE FUND Akcji Małych i Średnich Spółek PL -15,12% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania NOBLE FUND Global Return PL -17,01% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania NOBLE FUND Mieszany PL -9,91% mieszane 4 Kup
Ponad 30 kryteriów wyszukiwania
Dowolna stopa zwrotu
Dowolny zakres ryzyka
Niższe ryzyko
Wyższe ryzyko
Fundusze charakteryzujące się agresywną polityką inwestycyjną, lokują większość aktywów, nawet do 100% w akcje. Oferują ponadprzeciętne stopy zwrotu, obciążone wysokim ryzykiem.
Fundusze lokujące aktywa zarówno w instrumenty bezpieczne, jak i instrumenty ryzykowne – obejmują m.in. fundusze zrównoważone, stabilnego wzrostu i aktywnej alokacji.
Fundusze inwestujące swoje aktywa głównie w papiery wartościowe o stałym dochodzie, takie jak bony i obligacje skarbowe oraz instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa i samorządy.
Fundusze inwestujące głównie w papiery dłużne, z terminem wykupu nie dłuższym niż dwa lata, a najczęściej rok. Oczekiwany zysk i ryzyko ograniczone
Fundusze charakteryzujące się bardzo różną polityką inwestycyjną, nie dające się sklasyfikować w powyższych grupach.
Opłaty za wynik
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
Wysoki
Średni
Niski
Wysoki
Średni
Niski
286 Pasujace fundusze
Uwaga! W porównywarce możesz umieścić maksymalnie 3 fundusze.
Wybierz więcej niż jeden fundusz do porównania.
0 / 3 fundusze do porównania Usuń wszystkie
X
X
X
Wybierz fundusze do porównania
Widok zawartości stron

Widok zawartości stron

Widok zawartości stron