Dodaj do porównania ALLIANZ PIMCO Global Low Duration Real Return PL +0,97% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania AVIVA Dłużnych Papierów Korporacyjnych PL +2,27% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania PKO Papierów Dłużnych Plus PL +1,57% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania IPOPEMA Obligacji kat. B PL +2,36% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania Fundusze najczęściej kupowane za pośrednictwem platformy bossafund w poprzednim miesiącu kalendarzowym. Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. UniAktywny Dochodowy PL +2,33% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Dłużny Uniwersalny PL +2,65% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Konserwatywny PL +1,08% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania OPEN Obligacji PL +0,59% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE Obligacji PL +2,87% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. BPS Dłużny PL +4,24% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania MetLife Konserwatywny PL +1,18% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych PL +2,78% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. INVESTOR Obligacji PL +3,09% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania PZU Oszczędnościowy PL +1,68% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Obligacji Korporacyjnych PL +0,79% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania AGIO Kapitał PLUS PL +2,30% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania GAMMA Plus PL +0,89% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Obligacji Plus PL +2,22% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania SUPERFUND Spokojna Inwestycja PL +2,00% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. SKARBIEC Obligacja PL +3,19% dłużne 2 Kup