Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

funds-parameter-search portlet

Lista funduszy inwestycyjnych

Jak korzystać z wyszukiwarki >
279 / 320 funduszy
123... 14
   
Dodaj do porównania AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych PL -91,59% akcyjne 7 Kup
Dodaj do porównania AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek PL -11,29% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania AGIO Akcji PLUS PL -5,10% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania AGIO Kapitał PLUS PL +2,30% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania AGIO Oszczędnościowy PLUS PL +1,50% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania AGIO Stabilny PLUS PL -1,02% mieszane 3 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Akcji Globalnych PL -7,89% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Akcji Małych i Średnich Spółek PL -16,57% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Akcji Rynków Wschodzących PL -17,39% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Aktywnej Alokacji PL -7,89% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Artificial Intelligence PL -5,55% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. ALLIANZ Defensywna Multistrategia PL +1,93% mieszane 3 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Dynamiczna Multistrategia PL -2,67% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Europe Equity Growth Select PL -6,04% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Global Metals and Mining PL -14,37% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Globalny Stabilnego Dochodu PL -0,21% mieszane 3 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ India Equity PL -1,80% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Konserwatywny PL +1,08% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Małych Spółek Europejskich PL -7,88% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Obligacji Globalnych PL +1,40% dłużne 3 Kup
123... 14
Ponad 30 kryteriów wyszukiwania
Dowolna stopa zwrotu
Dowolny zakres ryzyka
Niższe ryzyko
Wyższe ryzyko
Fundusze charakteryzujące się agresywną polityką inwestycyjną, lokują większość aktywów, nawet do 100% w akcje. Oferują ponadprzeciętne stopy zwrotu, obciążone wysokim ryzykiem.
Fundusze lokujące aktywa zarówno w instrumenty bezpieczne, jak i instrumenty ryzykowne – obejmują m.in. fundusze zrównoważone, stabilnego wzrostu i aktywnej alokacji.
Fundusze inwestujące swoje aktywa głównie w papiery wartościowe o stałym dochodzie, takie jak bony i obligacje skarbowe oraz instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa i samorządy.
Fundusze inwestujące głównie w papiery dłużne, z terminem wykupu nie dłuższym niż dwa lata, a najczęściej rok. Oczekiwany zysk i ryzyko ograniczone
Fundusze charakteryzujące się bardzo różną polityką inwestycyjną, nie dające się sklasyfikować w powyższych grupach.
Opłaty za wynik
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
Wysoki
Średni
Niski
Wysoki
Średni
Niski
279 Pasujace fundusze
Uwaga! W porównywarce możesz umieścić maksymalnie 3 fundusze.
Wybierz więcej niż jeden fundusz do porównania.
0 / 3 fundusze do porównania Usuń wszystkie
X
X
X
Wybierz fundusze do porównania
Widok zawartości stron

Widok zawartości stron

Widok zawartości stron