123... 14
   
Dodaj do porównania UniStabilny Wzrost PL -0,21% mieszane 3 Kup
Dodaj do porównania Fundusze najczęściej kupowane za pośrednictwem platformy bossafund w poprzednim miesiącu kalendarzowym. Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. UniOszczędnościowy (d. UniLokata) PL +2,18% dłużne 1 Kup
Dodaj do porównania UniObligacje Nowa Europa PL -3,88% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania UniKorona Zrównoważony PL -2,30% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania UniKorona Obligacje PL +1,64% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania Fundusze najczęściej kupowane za pośrednictwem platformy bossafund w poprzednim miesiącu kalendarzowym. UniKorona Dochodowy (d. UniKorona Pieniężny) PL +1,58% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania UniKorona Akcje PL -9,20% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania Fundusze najczęściej kupowane za pośrednictwem platformy bossafund w poprzednim miesiącu kalendarzowym. Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. UniAktywny Dochodowy (d. UniAktywny Pieniężny) PL +1,79% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania UniAkcje: Nowa Europa PL -10,10% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania UniAkcje: Daleki Wschód PL -3,81% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania UniAkcje Wzrostu PL -9,36% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania UniAkcje Turcja PL -29,96% akcyjne 7 Kup
Dodaj do porównania UniAkcje Selektywny Globalny PL +4,43% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania UniAkcje Małych i Średnich Spółek PL -12,75% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania UniAkcje Dywidendowy PL -4,44% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. UniAkcje Biopharma PL +11,85% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania SUPERFUND Trend Plus Powiązany SFIO ZGR -16,42% inne 6 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. SUPERFUND Oszczędnościowy (d. SUPERFUND Pieniężny) PL +1,84% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania SUPERFUND Obligacyjny PL +1,53% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania SUPERFUND Alternatywny PL -19,33% inne 5 Kup
123... 14