123... 14
   
Dodaj do porównania NOBLE FUND Timingowy PL -17,11% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania NN Krótkoterminowych Obligacji Plus PL -2,93% dłużne krótkoterminowe 4 Kup
Dodaj do porównania UniAkcje Turcja PL -34,23% akcyjne 7 Kup
Dodaj do porównania NN Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) ZGR -13,08% dłużne 5 Kup
Dodaj do porównania BPS Obligacji Korporacyjnych PL -2,25% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania UniObligacje Nowa Europa PL -4,08% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ PIMCO Emerging Local Bond PL -11,05% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE Dywidendowy PL -27,54% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania PZU Akcji Małych i Średnich Spółek PL -20,31% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania NOVO Globalnego Dochodu ZGR -20,04% akcyjne 4 Kup
Dodaj do porównania NOBLE FUND Global Return PL -18,26% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Turcja PL -33,24% akcyjne 7 Kup
Dodaj do porównania AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych PL -91,72% akcyjne 7 Kup
Dodaj do porównania NOBLE FUND Stabilnego Wzrostu Plus PL -10,71% mieszane 3 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE FIO WIG20 Lewarowany PL -17,49% inne 4 Kup
Dodaj do porównania OPEN Stabilnego Wzrostu PL -12,14% mieszane 3 Kup
Dodaj do porównania NOBLE FUND Africa and Frontier PL -10,48% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania AVIVA Europejskich Akcji PL -12,44% akcyjne 4 Kup
Dodaj do porównania PZU Zrównoważony PL -5,72% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ PIMCO Global Low Duration Real Return PL +0,09% dłużne 3 Kup
123... 14