123... 14
   
Dodaj do porównania PZU Aktywny Akcji Globalnych ZGR -6,18% akcyjne 4 Kup
Dodaj do porównania SUPERFUND Trend Plus Powiązany SFIO ZGR -14,03% inne 6 Kup
Dodaj do porównania NOVO Obligacji Przedsiębiorstw ZGR -0,28% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania NN Globalny Spółek Dywidendowych ZGR +9,06% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania PKO Dóbr Luksusowych Globalny ZGR -1,08% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania NN Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) ZGR -13,08% dłużne 5 Kup
Dodaj do porównania IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. B ZGR -4,98% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania NOVO Globalnego Dochodu ZGR -20,04% akcyjne 4 Kup
Dodaj do porównania PZU Akcji Rynków Rozwiniętych ZGR +8,25% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania PZU Akcji Rynków Wschodzących ZGR +5,98% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania CASPAR Akcji Europejskich Kat. A ZGR +4,18% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania CASPAR Akcji Europejskich Kat. S ZGR +3,76% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych ZGR +1,96% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania GAMMA Stabilny PL +1,42% mieszane 3 Kup
Dodaj do porównania NN Dynamiczny Globalnej Alokacji PL -3,82% inne 5 Kup
Dodaj do porównania GAMMA Plus PL +0,67% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania GAMMA Papierów Dłużnych PL +1,11% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania GAMMA Obligacji Korporacyjnych PL +3,11% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania GAMMA Akcyjny PL +0,90% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania AVIVA Dochodowy PL +1,74% dłużne 3 Kup
123... 14