Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

funds-parameter-search portlet

Lista funduszy inwestycyjnych

Jak korzystać z wyszukiwarki >
275 / 308 funduszy
   
Dodaj do porównania SKARBIEC Konserwatywny PL +1,08% dłużne krótkoterminowe 1 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Rynków Surowcowych PL -15,82% inne 5 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Globalny Małych i Średnich Spółek PL +5,65% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Akcja PL -3,50% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Waga PL -1,99% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Market Opportunities PL -6,30% inne 5 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC III Filar PL -1,93% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Obligacja PL +1,70% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. SKARBIEC Spółek Wzrostowych PL +10,87% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Małych i Średnich Spółek PL -0,19% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Dłużny Uniwersalny PL +2,20% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Top Funduszy Akcji SFIO PL -1,45% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Top Funduszy Stabilnych SFIO PL -0,60% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Akcji PL -4,37% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Gold Otwarty PL -5,41% inne 5 Kup
Dodaj do porównania Fundusze najczęściej kupowane za pośrednictwem platformy bossafund w poprzednim miesiącu kalendarzowym. Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. INVESTOR Sektora Nieruchomości i Budownictwa PL +18,35% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Dochodowy PL +0,16% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. INVESTOR Ameryka Łacińska PL +12,35% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Indie i Chiny PL +6,95% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Turcja PL -33,24% akcyjne 7 Kup
Ponad 30 kryteriów wyszukiwania
Dowolna stopa zwrotu
Dowolny zakres ryzyka
Niższe ryzyko
Wyższe ryzyko
Fundusze charakteryzujące się agresywną polityką inwestycyjną, lokują większość aktywów, nawet do 100% w akcje. Oferują ponadprzeciętne stopy zwrotu, obciążone wysokim ryzykiem.
Fundusze lokujące aktywa zarówno w instrumenty bezpieczne, jak i instrumenty ryzykowne – obejmują m.in. fundusze zrównoważone, stabilnego wzrostu i aktywnej alokacji.
Fundusze inwestujące swoje aktywa głównie w papiery wartościowe o stałym dochodzie, takie jak bony i obligacje skarbowe oraz instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa i samorządy.
Fundusze inwestujące głównie w papiery dłużne, z terminem wykupu nie dłuższym niż dwa lata, a najczęściej rok. Oczekiwany zysk i ryzyko ograniczone
Fundusze charakteryzujące się bardzo różną polityką inwestycyjną, nie dające się sklasyfikować w powyższych grupach.
Opłaty za wynik
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
Wysoki
Średni
Niski
Wysoki
Średni
Niski
275 Pasujace fundusze
Uwaga! W porównywarce możesz umieścić maksymalnie 3 fundusze.
Wybierz więcej niż jeden fundusz do porównania.
0 / 3 fundusze do porównania Usuń wszystkie
X
X
X
Wybierz fundusze do porównania
Widok zawartości stron

Widok zawartości stron

Widok zawartości stron