Nawigacja okruszkowa

Ścieżki nawigacji

funds-parameter-search portlet

Lista funduszy inwestycyjnych

Jak korzystać z wyszukiwarki >
275 / 308 funduszy
   
Dodaj do porównania INVESTOR Rosja PL +7,51% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Niemcy PL -8,85% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Nowych Technologii PL +11,18% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR BRIC PL +4,15% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Zabezpieczenia Emerytalnego PL +4,61% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. INVESTOR Oszczędnościowy PL +1,55% dłużne krótkoterminowe 1 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. INVESTOR Zrównoważony PL +5,91% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Obligacji PL +2,13% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Top 50 Małych i Średnich Spółek PL +1,18% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Akcji Spółek Dywidendowych PL +2,36% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania MetLife Aktywnej Alokacji PL 0,00% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania MetLife Konserwatywny Plus PL +0,47% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania MetLife Konserwatywny PL +0,29% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania MetLife Ochrony Wzrostu PL -1,71% mieszane 3 Kup
Dodaj do porównania MetLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej PL -9,34% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania MetLife Obligacji Skarbowych PL +0,23% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania MetLife Obligacji Plus PL +1,26% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania MetLife Akcji Średnich Spółek PL -10,83% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania MILLENNIUM Obligacji Korporacyjnych PL -0,77% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania NOVO Zrównoważonego Wzrostu PL -4,58% mieszane 5 Kup
Ponad 30 kryteriów wyszukiwania
Dowolna stopa zwrotu
Dowolny zakres ryzyka
Niższe ryzyko
Wyższe ryzyko
Fundusze charakteryzujące się agresywną polityką inwestycyjną, lokują większość aktywów, nawet do 100% w akcje. Oferują ponadprzeciętne stopy zwrotu, obciążone wysokim ryzykiem.
Fundusze lokujące aktywa zarówno w instrumenty bezpieczne, jak i instrumenty ryzykowne – obejmują m.in. fundusze zrównoważone, stabilnego wzrostu i aktywnej alokacji.
Fundusze inwestujące swoje aktywa głównie w papiery wartościowe o stałym dochodzie, takie jak bony i obligacje skarbowe oraz instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa i samorządy.
Fundusze inwestujące głównie w papiery dłużne, z terminem wykupu nie dłuższym niż dwa lata, a najczęściej rok. Oczekiwany zysk i ryzyko ograniczone
Fundusze charakteryzujące się bardzo różną polityką inwestycyjną, nie dające się sklasyfikować w powyższych grupach.
Opłaty za wynik
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
od: %
do: %
Wysoki
Średni
Niski
Wysoki
Średni
Niski
275 Pasujace fundusze
Uwaga! W porównywarce możesz umieścić maksymalnie 3 fundusze.
Wybierz więcej niż jeden fundusz do porównania.
0 / 3 fundusze do porównania Usuń wszystkie
X
X
X
Wybierz fundusze do porównania
Widok zawartości stron

Widok zawartości stron

Widok zawartości stron