123... 14
   
Dodaj do porównania NN Dynamiczny Globalnej Alokacji PL -3,82% inne 5 Kup
Dodaj do porównania SUPERFUND Trend Plus Powiązany SFIO ZGR -14,03% inne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Rynków Surowcowych PL -15,82% inne 5 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Market Opportunities PL -6,30% inne 5 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Gold Otwarty PL -5,41% inne 5 Kup
Dodaj do porównania AVIVA Optymalnego Wzrostu PL -3,00% inne 4 Kup
Dodaj do porównania Fundusze najczęściej kupowane za pośrednictwem platformy bossafund w poprzednim miesiącu kalendarzowym. PKO Akcji Rynku Złota PL +10,59% inne 7 Kup
Dodaj do porównania NN Stabilny Globalnej Alokacji PL +1,13% inne 3 Kup
Dodaj do porównania SUPERFUND Alternatywny PL -18,09% inne 5 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Market Neutral PL +1,21% inne 4 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Global Income PL +1,68% inne 5 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE Selektywny PL -8,42% inne 4 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE Rynków Surowcowych PL -11,70% inne 5 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE FIO WIG20 Lewarowany PL -17,49% inne 4 Kup
Dodaj do porównania GAMMA Plus PL +0,67% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania PZU FIO Ochrony Majątku PL +0,18% dłużne krótkoterminowe 1 Kup
Dodaj do porównania PZU SEJF+ PL +0,81% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania PZU Oszczędnościowy PL +1,10% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Konserwatywny PL +1,08% dłużne krótkoterminowe 1 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Dochodowy PL +0,16% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
123... 14