123... 14
   
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. SKARBIEC Spółek Wzrostowych PL +10,87% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania UniAkcje Selektywny Globalny PL +10,92% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania Fundusze najczęściej kupowane za pośrednictwem platformy bossafund w poprzednim miesiącu kalendarzowym. Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. INVESTOR Sektora Nieruchomości i Budownictwa PL +18,35% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Nowych Technologii PL +11,18% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. INVESTOR Ameryka Łacińska PL +12,35% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. ALLIANZ Structured Return PL +5,29% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. ALLIANZ Dynamiczna Multistrategia PL +4,93% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. UniAkcje Biopharma PL +19,27% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. INVESTOR Zrównoważony PL +5,91% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania Fundusze najczęściej kupowane za pośrednictwem platformy bossafund w poprzednim miesiącu kalendarzowym. PKO Akcji Rynku Złota PL +10,59% inne 7 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. CASPAR Globalny Kat. S PL +9,93% mieszane 5 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. ALLIANZ PIMCO Global High Yield Bond PL +3,29% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. PKO Papierów Dłużnych USD PL +12,26% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. ALLIANZ Obligacji Zmiennokuponowych PL +7,21% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania MetLife Aktywnej Alokacji PL 0,00% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania PZU Dłużny Aktywny PL +3,08% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania UniStabilny Wzrost PL +1,37% mieszane 3 Kup
Dodaj do porównania PZU Papierów Dłużnych Polonez PL +3,38% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. INVESTOR Oszczędnościowy PL +1,55% dłużne krótkoterminowe 1 Kup
Dodaj do porównania IPOPEMA Zrównoważony kat. B PL +0,48% mieszane 3 Kup
123... 14