123... 14
   
Dodaj do porównania INVESTOR Turcja PL -33,24% akcyjne 7 Kup
Dodaj do porównania AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych PL -91,72% akcyjne 7 Kup
Dodaj do porównania Fundusze najczęściej kupowane za pośrednictwem platformy bossafund w poprzednim miesiącu kalendarzowym. PKO Akcji Rynku Złota PL +10,59% inne 7 Kup
Dodaj do porównania UniAkcje Turcja PL -34,23% akcyjne 7 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. SKARBIEC Spółek Wzrostowych PL +10,87% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania SUPERFUND Trend Plus Powiązany SFIO ZGR -14,03% inne 6 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ India Equity PL -1,72% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania PZU Medyczny PL -7,64% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Rosja PL +7,51% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Małych Spółek Europejskich PL -0,29% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Nowych Technologii PL +11,18% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. INVESTOR Ameryka Łacińska PL +12,35% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania PKO Medycyny i Demografii Globalny PL +7,44% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania NN Japonia PL -7,66% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania BPS Momentum Akcji PL -5,04% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania PZU Innowacyjnych Technologii PL -4,13% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania PKO Surowców Globalny PL +6,37% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Artificial Intelligence PL +6,72% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania PKO Akcji Rynku Japońskiego PL -3,85% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Top Brands PL +4,33% akcyjne 6 Kup
123... 14