123... 14
   
Dodaj do porównania AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych PL +37,65% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek ZGR +48,80% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. AGIO Akcji PLUS PL +42,05% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania AGIO Dochodowy PLUS PL -1,06% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania AGIO Kapitał PLUS PL +0,06% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania AGIO Stabilny PLUS PL +11,71% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Akcji Globalnych ZGR +18,14% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. ALLIANZ Akcji Małych i Średnich Spółek PL +22,01% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Akcji Rynku Złota ZGR -8,51% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. ALLIANZ Aktywnej Alokacji PL +16,81% mieszane 5 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. ALLIANZ Artificial Intelligence ZGR +14,07% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ China A-Shares ZGR +8,74% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Defensywna Multistrategia ZGR +4,39% mieszane 3 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Dynamiczna Multistrategia ZGR +26,91% mieszane 5 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Europe Equity Growth Select ZGR +30,62% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Global Metals and Mining ZGR +19,06% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Globalny Stabilnego Dochodu ZGR +7,27% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ India Equity ZGR +28,38% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Konserwatywny PL -1,73% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Obligacji Globalnych ZGR +1,66% dłużne 3 Kup
123... 14