123... 14
   
Dodaj do porównania AGIO Akcji Globalnych PL -1,10% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek ZGR +36,80% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. AGIO Akcji PLUS PL +35,87% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania AGIO Dochodowy PLUS PL +7,85% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania AGIO Kapitał PLUS PL +9,20% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania AGIO Stabilny PLUS PL +17,38% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Akcji Globalnych ZGR +10,69% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. ALLIANZ Akcji MiŚ Spółek PL +21,49% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Akcji Rynku Złota ZGR +9,71% inne 7 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. ALLIANZ Aktywnej Alokacji PL +27,96% mieszane 6 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. ALLIANZ Artificial Intelligence ZGR +28,41% akcyjne 7 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ China A-Shares ZGR -18,27% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Defensywna Multistrategia ZGR +5,32% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Dłużnych Papierów Korporacyjnych (d.AVIVA) PL +12,41% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Dochodowy (d.AVIVA) ZGR +11,05% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Dynamiczna Multistrategia ZGR +8,38% mieszane 5 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Europe Equity Growth Select ZGR +11,29% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Global Metals and Mining ZGR -7,03% inne 7 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Globalnej Aktywnej Alokacji (d.AVIVA) ZGR +14,41% mieszane 5 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Globalny Obligacji (d.AVIVA) PL +12,39% dłużne 4 Kup
123... 14