123... 15
   
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE Value Leaders PL -13,75% inne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Spółek Wzrostowych ZGR -48,24% akcyjne 7 Kup
Dodaj do porównania Generali Obligacje: Nowa Europa ZGR -43,35% dłużne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Waga PL -30,80% mieszane 5 Kup
Dodaj do porównania IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. B ZGR -37,45% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Rosja ZGR -56,66% akcyjne 7 Kup
Dodaj do porównania NOBLE FUND Obligacji PL -27,06% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania NOVO Papierów Dłużnych PL -14,14% dłużne krótkoterminowe 3 Kup
Dodaj do porównania Generali Akcje: Nowa Europa ZGR -46,14% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania NOVO Stabilnego Wzrostu PL -26,93% mieszane 5 Kup
Dodaj do porównania PKO Obligacji Samorządowych II PL -2,94% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania PKO Akcji Nowa Europa ZGR -36,59% akcyjne 7 Kup
Dodaj do porównania NOVO Konserwatywny Oszczędnościowy PL -14,18% dłużne krótkoterminowe 3 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Market Neutral PL -26,10% inne 4 Kup
Dodaj do porównania NOVO Globalnego Dochodu (w likwidacji) PL -26,61% akcyjne 4 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC III Filar PL -28,75% mieszane 5 Kup
Dodaj do porównania Rockbridge Gier i Innowacji ZGR -32,72% akcyjne 7 Kup
Dodaj do porównania NOVO Aktywnej Alokacji PL -19,31% mieszane 6 Kup
Dodaj do porównania AVIVA Nowoczesnych Technologii PL -18,91% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Akcji Europejskich ESG ZGR -12,18% akcyjne 6 Kup
123... 15