123... 14
   
Dodaj do porównania GOLDMAN SACHS Multi Factor ZGR -2,68% inne 4 Kup
Dodaj do porównania SUPERFUND Silver Powiązany SFIO ZGR -7,13% inne 7 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Rynków Surowcowych ZGR -2,96% inne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Polskich Innowacji PL +5,82% inne 5 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Gold Otwarty ZGR +6,95% inne 5 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE NEO Multistrategia ZGR +7,84% inne 6 Kup
Dodaj do porównania GOLDMAN SACHS Stabilny Globalnej Dywersyfikacji ZGR +8,60% inne 3 Kup
Dodaj do porównania SUPERFUND Alternatywny ZGR +0,85% inne 7 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Akcji Rynku Złota ZGR -4,40% inne 7 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Market Neutral PL -0,23% inne 4 Kup
Dodaj do porównania GOLDMAN SACHS Indeks Surowców ZGR -3,38% inne 6 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Global Metals and Mining ZGR -5,18% inne 7 Kup
Dodaj do porównania QUERCUS Global Balanced PL +19,37% inne 4 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Globalnej Makroalokacji ZGR +5,03% inne 4 Kup
Dodaj do porównania PZU FIO Ochrony Majątku PL +8,30% dłużne krótkoterminowe 3 Kup
Dodaj do porównania PZU SEJF+ ZGR +10,55% dłużne krótkoterminowe 3 Kup
Dodaj do porównania PZU Obligacji Krótkoterminowych PL +10,30% dłużne krótkoterminowe 3 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Konserwatywny PL +6,57% dłużne krótkoterminowe 3 Kup
Dodaj do porównania SUPERFUND Spokojna Inwestycja PL +10,36% dłużne krótkoterminowe 3 Kup
Dodaj do porównania IPOPEMA Konserwatywny kat. B PL +11,51% dłużne krótkoterminowe 3 Kup
123... 14