123... 14
   
Dodaj do porównania VIG C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych PL +8,99% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania VIG C-QUADRAT Obligacji PL +8,43% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania VIG C-QUADRAT Konserwatywny PL +9,52% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania VIG C-QUADRAT GreenStars ZGR +22,59% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania VIG C-QUADRAT Global Growth Trends ZGR +32,34% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania VIG C-QUADRAT Akcji PL +36,90% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Stabilnego Wzrostu ZGR +16,92% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Selektywny Akcji Polskich PL +42,37% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Selective Equity ZGR +19,14% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Ostrożnego Inwestowania PL +7,51% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Obligacji Korporacyjnych PL +7,97% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Obligacji PL +7,02% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Makroalokacji ZGR +17,19% mieszane 5 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych ZGR +5,73% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Globalny Akcji ZGR +16,53% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Globalnej Makroalokacji ZGR +5,03% inne 4 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych ZGR +3,63% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Akcji Rynków Wschodzących ZGR +4,37% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek PL +43,59% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Akcji Europejskich ESG ZGR -2,60% akcyjne 6 Kup
123... 14