123... 14
   
Dodaj do porównania SKARBIEC Spółek Wzrostowych ZGR +49,05% akcyjne 7 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Małych i Średnich Spółek PL +44,41% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek PL +43,59% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania PZU Akcji Krakowiak PL +43,38% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE Akcji Małych i Średnich Spółek PL +43,00% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania GOLDMAN SACHS Japonia ZGR +42,67% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania PZU Akcji Polskich PL +42,52% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania PKO Akcji Rynku Japońskiego ZGR +42,47% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Akcji PL +42,38% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Selektywny Akcji Polskich PL +42,37% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. QUERCUS Agresywny PL +42,32% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania GENERALI Akcje Małych i Średnich Spółek PL +41,50% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania NOBLE FUND Akcji Polskich PL +40,52% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania GENERALI Korona Akcje PL +40,30% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania PKO Akcji Rynku Polskiego PL +40,02% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Fundamentalny Dywidend i Wzrostu PL +39,19% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania QUERCUS Global Growth ZGR +39,16% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE NEO Akcji Średnich Spółek PL +39,10% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Top Małych i Średnich Spółek PL +38,98% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania GOLDMAN SACHS Polski Odpowiedzialnego Inwestowania ZGR +38,69% akcyjne 6 Kup
123... 14