123... 14
   
Dodaj do porównania ESALIENS Obligacji PL +12,30% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE Akcji Małych i Średnich Spółek PL +43,00% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE Obligacji Długoterminowych PL +32,01% dłużne 5 Kup
Dodaj do porównania QUERCUS Global Balanced PL +19,37% inne 4 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek PL +43,59% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Małych i Średnich Spółek PL +44,41% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania PZU Zrównoważony PL +34,33% mieszane 5 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Zrównoważony (d.AVIVA) PL +31,62% mieszane 5 Kup
Dodaj do porównania ESALIENS Konserwatywny PL +9,97% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania PZU Akcji Krakowiak PL +43,38% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. ALLIANZ Aktywnej Alokacji PL +31,02% mieszane 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Spółek Wzrostowych ZGR +49,05% akcyjne 7 Kup
Dodaj do porównania PZU Dłużny Rynków Wschodzących ZGR +15,25% dłużne 5 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE Obligacji Krótkoterminowych PL +22,15% dłużne 6 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Dynamiczna Multistrategia ZGR +22,70% mieszane 5 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Polskich Innowacji PL +5,82% inne 5 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. AGIO Akcji PLUS PL +26,75% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania GENERALI Korona Zrównoważony PL +28,33% mieszane 5 Kup
Dodaj do porównania ESALIENS Konserwatywny Plus ZGR +8,84% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE Obligacji Korporacyjnych PL +10,15% dłużne 4 Kup
123... 14