123... 14
   
Dodaj do porównania SKARBIEC Spółek Wzrostowych ZGR +49,05% akcyjne 7 Kup
Dodaj do porównania SUPERFUND Alternatywny ZGR +0,85% inne 7 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. ALLIANZ Artificial Intelligence ZGR +36,07% akcyjne 7 Kup
Dodaj do porównania SUPERFUND Silver Powiązany SFIO ZGR -7,13% inne 7 Kup
Dodaj do porównania PKO Akcji Rynku Złota ZGR -5,53% akcyjne 7 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Turcja ZGR +4,55% akcyjne 7 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Global Metals and Mining ZGR -5,18% inne 7 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Akcji Rynku Złota ZGR -4,40% inne 7 Kup
Dodaj do porównania PKO Akcji Małych i Średnich Spółek PL +29,49% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Value PL +22,24% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania AGIO Akcji MiŚ Spółek ZGR +33,32% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE NEO Akcji Polskich PL +37,22% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania GENERALI Akcje Małych i Średnich Spółek PL +41,50% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE NEO Akcji Europejskich ZGR +12,23% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ESALIENS Akcji PL +33,06% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania PKO Akcji Strefy Euro ZGR +22,53% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania GENERALI Akcji Amerykańskich ZGR +14,21% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE Akcji PL +33,83% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny PL +14,39% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ESALIENS Małych i Średnich Spółek PL +10,21% akcyjne 6 Kup
123... 14