123... 14
   
Dodaj do porównania UNIQA Stabilnego Wzrostu ZGR +5,42% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Selektywny Akcji Polskich PL +25,91% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Selective Equity ZGR -0,46% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Ostrożnego Inwestowania PL -2,90% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Obligacji Korporacyjnych PL -2,02% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Obligacji PL -10,64% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Makroalokacji ZGR +14,15% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych ZGR -1,05% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Globalny Akcji ZGR +15,54% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Globalnej Makroalokacji ZGR -10,08% akcyjne 4 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych ZGR -2,53% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Akcji Rynków Wschodzących ZGR -6,00% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek PL +31,99% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Akcji Europejskich ESG ZGR -6,94% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Akcji Amerykańskich ZGR +25,91% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Akcji PL +22,89% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania SUPERFUND Spokojna Inwestycja PL +0,19% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania SUPERFUND Silver Powiązany SFIO ZGR -5,75% inne 6 Kup
Dodaj do porównania SUPERFUND Obligacyjny PL -0,06% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania SUPERFUND Alternatywny ZGR -12,78% inne 6 Kup
123... 14