123... 15
   
Dodaj do porównania PZU Aktywny Globalny ZGR +6,42% akcyjne 4 Kup
Dodaj do porównania PZU Medyczny ZGR +2,26% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania PZU Akcji Krakowiak PL -5,52% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania PZU Akcji Małych i Średnich Spółek PL +1,88% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE NEO Akcji Rynków Wschodzących ZGR -16,04% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Top Brands ZGR -4,71% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Nowej Generacji ZGR -10,42% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Akcja PL +1,46% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Value PL -0,93% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Spółek Wzrostowych ZGR -45,61% akcyjne 7 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Małych i Średnich Spółek PL +5,81% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Top Funduszy Akcji SFIO ZGR -10,52% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Akcji PL -20,69% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Sektora Nieruchomości i Budownictwa ZGR -6,27% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Quality ZGR -5,62% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Indie i Chiny ZGR -7,89% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Turcja ZGR +98,11% akcyjne 7 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Niemcy ZGR +3,63% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania Fundusze najczęściej kupowane za pośrednictwem platformy bossafund w poprzednim miesiącu kalendarzowym. INVESTOR Nowych Technologii PL -24,26% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR BRIC ZGR -6,61% akcyjne 5 Kup
123... 15