123... 15
   
Dodaj do porównania AGIO Akcji Globalnych PL -5,96% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek ZGR +11,68% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. AGIO Akcji PLUS PL +6,43% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania AGIO Dochodowy PLUS PL +3,97% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania AGIO Kapitał PLUS PL +5,28% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania AGIO Stabilny PLUS PL +4,13% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Akcji Globalnych ZGR -9,24% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. ALLIANZ Akcji MiŚ Spółek PL -0,31% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Akcji Rynku Złota ZGR -15,48% inne 6 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. ALLIANZ Aktywnej Alokacji PL +2,38% mieszane 6 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. ALLIANZ Artificial Intelligence ZGR -24,53% akcyjne 7 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ China A-Shares ZGR -26,50% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Defensywna Multistrategia ZGR -3,92% mieszane 3 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Dłużnych Papierów Korporacyjnych (d.AVIVA) PL +1,24% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Dochodowy (d.AVIVA) ZGR +3,81% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Dynamiczna Multistrategia ZGR +0,15% mieszane 5 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Europe Equity Growth Select ZGR +0,79% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Europejskich Akcji (d.AVIVA) ZGR +7,87% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Global Metals and Mining ZGR -0,73% inne 7 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Globalnej Aktywnej Alokacji (d.AVIVA) ZGR +14,96% mieszane 5 Kup
123... 15