123... 15
   
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE NEO Akcji Europejskich ZGR - akcyjne 6 - Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE NEO Multistrategia ZGR - inne 6 - Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE NEO Akcji Ameryki Łacińskiej ZGR - akcyjne 6 - Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE NEO Globalnych Innowacji ZGR - akcyjne 6 - Kup
Dodaj do porównania ESALIENS Konserwatywny Plus ZGR - dłużne 4 - Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Spółek Wzrostowych ZGR -45,61% akcyjne 7 Kup
Dodaj do porównania SUPERFUND Silver Powiązany SFIO ZGR -34,07% inne 7 Kup
Dodaj do porównania IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. B ZGR -33,67% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ China A-Shares ZGR -26,50% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. ALLIANZ Artificial Intelligence ZGR -24,53% akcyjne 7 Kup
Dodaj do porównania Fundusze najczęściej kupowane za pośrednictwem platformy bossafund w poprzednim miesiącu kalendarzowym. INVESTOR Nowych Technologii PL -24,26% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania GENERALI Akcji Rynków Wschodzących ZGR -24,05% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Akcji PL -20,69% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Akcji Spółek Wzrostowych ZGR -20,05% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania SUPERFUND Alternatywny ZGR -19,06% inne 7 Kup
Dodaj do porównania PKO Akcji Rynku Złota ZGR -18,58% akcyjne 7 Kup
Dodaj do porównania GENERALI Akcji: Megatrendy ZGR -17,75% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ESALIENS Małych i Średnich Spółek PL -17,34% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE Growth Leaders ZGR -16,25% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE NEO Akcji Rynków Wschodzących ZGR -16,04% akcyjne 6 Kup
123... 15