123... 14
   
Dodaj do porównania Generali Akcji Ekologicznych PL - akcyjne 6 - Kup
Dodaj do porównania IPOPEMA Dłużny kat. B PL -11,57% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania PKO Obligacji Samorządowych II PL -2,94% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania Rockbridge Gier i Innowacji ZGR -13,36% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Turcja ZGR -11,58% akcyjne 7 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE Value Leaders PL -13,75% inne 6 Kup
Dodaj do porównania IPOPEMA Obligacji kat. B PL -11,77% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania NOVO Konserwatywny Oszczędnościowy PL -6,26% dłużne krótkoterminowe 3 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Market Neutral PL -11,03% inne 4 Kup
Dodaj do porównania NOVO Globalnego Dochodu (w likwidacji) PL -35,48% akcyjne 4 Kup
Dodaj do porównania NOBLE FUND Emerytalny PL -5,71% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania MetLife Zrównoważony Azjatycki ZGR -4,69% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC III Filar PL -5,87% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania METLIFE Akcji Ameryki Łacińskiej (KAT.A) ZGR -13,70% akcyjne 7 Kup
Dodaj do porównania NOVO Papierów Dłużnych PL -8,06% dłużne krótkoterminowe 3 Kup
Dodaj do porównania PKO Akcji Dywidendowych Globalny ZGR +9,65% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Dłużny Uniwersalny PL -8,39% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Emerging Markets Opportunities ZGR +7,58% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Akcji Spółek Wzrostowych ZGR +4,88% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Konserwatywny Plus ZGR -4,57% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
123... 14