123... 15
   
Dodaj do porównania PZU Aktywny Globalny ZGR -6,76% akcyjne 4 Kup
Dodaj do porównania PZU Medyczny ZGR +3,61% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania PZU Akcji Krakowiak PL -19,14% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania PZU Akcji Małych i Średnich Spółek PL -17,22% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania MetLife Akcji Amerykańskich ZGR -3,24% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Top Brands ZGR -20,77% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Nowej Generacji ZGR +39,75% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania METLIFE Akcji Ameryki Łacińskiej (KAT.A) ZGR -8,97% akcyjne 7 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Akcja PL -20,82% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Value PL +1,79% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Spółek Wzrostowych ZGR -48,24% akcyjne 7 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Małych i Średnich Spółek PL -25,62% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Top Funduszy Akcji SFIO ZGR -18,87% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Akcji PL -24,66% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Sektora Nieruchomości i Budownictwa ZGR +8,91% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Quality ZGR -4,44% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Indie i Chiny ZGR -5,77% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Turcja ZGR +10,41% akcyjne 7 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Rosja ZGR -56,66% akcyjne 7 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Niemcy ZGR -13,73% akcyjne 6 Kup
123... 15