123... 14
   
Dodaj do porównania PZU Medyczny ZGR +0,64% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania PZU Akcji Krakowiak PL +35,04% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania PZU Akcji Małych i Średnich Spółek PL +32,14% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE NEO Akcji Rynków Wschodzących ZGR +0,13% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Top Brands ZGR +10,86% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Nowej Generacji ZGR +7,03% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Akcja PL +33,50% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Value PL -0,85% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Spółek Wzrostowych ZGR +31,30% akcyjne 7 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Małych i Średnich Spółek PL +34,44% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Top Funduszy Akcji SFIO ZGR +21,79% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Akcji PL +13,19% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Sektora Nieruchomości i Budownictwa ZGR -4,05% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Quality ZGR +14,56% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Indie i Chiny ZGR -12,96% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Turcja ZGR -2,85% akcyjne 7 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Niemcy ZGR +10,41% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania Fundusze najczęściej kupowane za pośrednictwem platformy bossafund w poprzednim miesiącu kalendarzowym. INVESTOR Nowych Technologii PL +12,71% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Rynków Wschodzących ZGR +2,77% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Top 50 Małych i Średnich Spółek ZGR +16,22% akcyjne 6 Kup
123... 14