123... 14
   
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. ALLIANZ Akcji Małych i Średnich Spółek PL -32,06% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. B ZGR -38,12% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania NOBLE FUND Obligacji PL -26,60% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania NOVO Papierów Dłużnych PL -13,40% dłużne krótkoterminowe 3 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Akcji Spółek Wzrostowych ZGR -32,74% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania GENERALI Obligacje: Nowa Europa ZGR -42,87% dłużne 6 Kup
Dodaj do porównania NOVO Stabilnego Wzrostu PL -29,41% mieszane 5 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC III Filar PL -31,93% mieszane 5 Kup
Dodaj do porównania GENERALI Akcje: Nowa Europa ZGR -48,77% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania NOVO Konserwatywny Oszczędnościowy PL -13,00% dłużne krótkoterminowe 3 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Spółek Wzrostowych ZGR -52,38% akcyjne 7 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Market Neutral PL -24,49% inne 4 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Waga PL -35,69% mieszane 5 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Selective Equity ZGR -26,44% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Małych Spółek (d.AVIVA) PL -21,99% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania Fundusze najczęściej kupowane za pośrednictwem platformy bossafund w poprzednim miesiącu kalendarzowym. INVESTOR Zrównoważony PL -22,56% mieszane 5 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Globalny Obligacji (d.AVIVA) PL -17,61% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania NOBLE FUND Emerytalny PL -24,79% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania PZU Akcji Małych i Średnich Spółek PL -22,38% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania NATIONALE-NEDERLANDEN Akcji Rynków Wschodzących (d. MetLife) ZGR -25,00% akcyjne 6 Kup
123... 14