123... 14
   
Dodaj do porównania GOLDMAN SACHS Multi Factor ZGR -3,07% inne 4 Kup
Dodaj do porównania SUPERFUND Silver Powiązany SFIO ZGR +14,36% inne 7 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Rynków Surowcowych ZGR +8,78% inne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Polskich Innowacji PL +5,82% inne 5 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Gold Otwarty ZGR +14,44% inne 5 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE NEO Multistrategia ZGR +7,14% inne 6 Kup
Dodaj do porównania GOLDMAN SACHS Stabilny Globalnej Dywersyfikacji ZGR +8,52% inne 3 Kup
Dodaj do porównania SUPERFUND Alternatywny ZGR +0,85% inne 7 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Akcji Rynku Złota ZGR +10,99% inne 7 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Market Neutral PL +2,92% inne 4 Kup
Dodaj do porównania GOLDMAN SACHS Indeks Surowców ZGR +8,15% inne 6 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Global Metals and Mining ZGR +11,01% inne 7 Kup
Dodaj do porównania QUERCUS Global Balanced PL +22,27% inne 4 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Globalnej Makroalokacji ZGR +7,87% inne 4 Kup
Dodaj do porównania PZU FIO Ochrony Majątku PL +7,20% dłużne krótkoterminowe 3 Kup
Dodaj do porównania PZU SEJF+ ZGR +9,13% dłużne krótkoterminowe 3 Kup
Dodaj do porównania PZU Obligacji Krótkoterminowych PL +9,13% dłużne krótkoterminowe 3 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Konserwatywny PL +5,80% dłużne krótkoterminowe 3 Kup
Dodaj do porównania SUPERFUND Spokojna Inwestycja PL +9,84% dłużne krótkoterminowe 3 Kup
Dodaj do porównania IPOPEMA Konserwatywny kat. B PL +10,56% dłużne krótkoterminowe 3 Kup
123... 14