123... 15
   
Dodaj do porównania NN (L) Multi Factor ZGR +5,27% inne 4 Kup
Dodaj do porównania SUPERFUND Silver Powiązany SFIO ZGR -16,54% inne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Rynków Surowcowych ZGR +38,22% inne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Market Opportunities PL -19,43% inne 5 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Gold Otwarty ZGR -5,40% inne 5 Kup
Dodaj do porównania AVIVA Optymalnego Wzrostu ZGR -9,21% inne 5 Kup
Dodaj do porównania NN (L) Stabilny Globalnej Dywersyfikacji ZGR +6,16% inne 3 Kup
Dodaj do porównania SUPERFUND Alternatywny ZGR -21,19% inne 7 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Market Neutral PL -26,10% inne 4 Kup
Dodaj do porównania NN (L) Indeks Surowców ZGR +40,43% inne 6 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE Value Leaders PL -13,75% inne 6 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE Growth Leaders ZGR +38,10% inne 5 Kup
Dodaj do porównania PZU FIO Ochrony Majątku PL -5,87% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania PZU SEJF+ ZGR -2,59% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania PZU Obligacji Krótkoterminowych PL -3,83% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Konserwatywny PL -5,09% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Dochodowy PL -4,11% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Oszczędnościowy PL -3,99% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. MetLife Konserwatywny Plus PL -0,31% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania MetLife Konserwatywny PL -0,22% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
123... 15