123... 13
   
Dodaj do porównania AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych PL +37,65% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek ZGR +72,68% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania AGIO Akcji PLUS PL +56,37% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania AGIO Dochodowy PLUS PL +2,24% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania AGIO Kapitał PLUS PL +2,09% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania AGIO Stabilny PLUS PL +19,41% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Akcji Globalnych ZGR +46,82% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. ALLIANZ Akcji Małych i Średnich Spółek PL +72,94% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Akcji Rynku Złota ZGR -6,53% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. ALLIANZ Aktywnej Alokacji PL +46,70% mieszane 5 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. ALLIANZ Artificial Intelligence ZGR +95,91% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ China A-Shares ZGR +40,84% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Defensywna Multistrategia ZGR +7,20% mieszane 3 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Dynamiczna Multistrategia ZGR +27,23% mieszane 5 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Europe Equity Growth Select ZGR +40,07% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Global Metals and Mining ZGR +43,91% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Globalny Stabilnego Dochodu ZGR +19,54% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ India Equity ZGR +43,57% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Konserwatywny PL +3,52% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Małych Spółek Europejskich ZGR +40,30% akcyjne 6 Kup
123... 13