123... 13
   
Dodaj do porównania AVIVA Niskiego Ryzyka PL +0,67% dłużne krótkoterminowe 1 Kup
Dodaj do porównania PZU FIO Ochrony Majątku PL -0,36% dłużne krótkoterminowe 1 Kup
Dodaj do porównania NN Konserwatywny PL +1,58% dłużne krótkoterminowe 1 Kup
Dodaj do porównania NN (L) Konserwatywny Plus PL +1,65% dłużne krótkoterminowe 1 Kup
Dodaj do porównania MetLife Konserwatywny PL +2,86% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. SKARBIEC Konserwatywny Plus ZGR +3,75% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. INVESTOR Obligacji PL +3,53% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania Generali Oszczędnościowy PL +3,45% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Polskich Obligacji Skarbowych PL +2,36% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania IPOPEMA Konserwatywny kat. B PL +2,05% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania PKO Papierów Dłużnych Plus PL +1,57% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania GAMMA Obligacji Korporacyjnych PL +1,62% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Obligacja PL +1,51% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania BPS Konserwatywny PL +1,88% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Trezor ZGR +1,82% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Konserwatywny PL +3,52% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE Lokata Plus PL +1,87% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania PZU SEJF+ ZGR +2,18% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania AVIVA Dochodowy ZGR +3,94% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE Dłużny PL +2,26% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
123... 13