123... 14
   
Dodaj do porównania NN (L) Multi Factor ZGR +8,95% inne 4 Kup
Dodaj do porównania SUPERFUND Silver Powiązany SFIO ZGR -5,75% inne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Rynków Surowcowych ZGR +27,94% inne 5 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Market Opportunities PL -6,58% inne 5 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Gold Otwarty ZGR -7,28% inne 5 Kup
Dodaj do porównania AVIVA Optymalnego Wzrostu ZGR +12,98% inne 5 Kup
Dodaj do porównania NN (L) Stabilny Globalnej Dywersyfikacji ZGR +6,16% inne 3 Kup
Dodaj do porównania SUPERFUND Alternatywny ZGR -12,78% inne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Market Neutral PL -14,34% inne 4 Kup
Dodaj do porównania NN (L) Indeks Surowców ZGR +25,78% inne 6 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE Value Leaders PL -13,75% inne 6 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE Growth Leaders ZGR +38,10% inne 5 Kup
Dodaj do porównania PZU FIO Ochrony Majątku PL -2,83% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania PZU SEJF+ ZGR -1,17% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania PZU Obligacji Krótkoterminowych PL -1,73% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Konserwatywny PL -4,07% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Dochodowy PL -2,96% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Oszczędnościowy PL -1,27% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. MetLife Konserwatywny Plus PL +1,02% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania MetLife Konserwatywny PL +1,12% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
123... 14