123... 14
   
Dodaj do porównania Investor Top Małych i Średnich Spółek PL +44,08% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu PL +40,23% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Nowej Generacji ZGR +39,75% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE Growth Leaders ZGR +38,10% inne 5 Kup
Dodaj do porównania AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych PL +37,65% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. AGIO Akcji PLUS PL +36,35% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek ZGR +34,26% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania MetLife Akcji Średnich Spółek PL +33,98% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania MetLife Akcji Polskich PL +33,28% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Sektora Nieruchomości i Budownictwa ZGR +32,16% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek PL +31,99% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania IPOPEMA m-INDEKS kat. B PL +31,51% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE Akcji PL +30,32% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Europe Equity Growth Select ZGR +29,91% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania PZU Akcji Polskich PL +29,82% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Dynamiczna Multistrategia ZGR +28,30% mieszane 5 Kup
Dodaj do porównania NN Średnich i Małych Spółek PL +28,09% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Rynków Surowcowych ZGR +27,94% inne 5 Kup
Dodaj do porównania MetLife Akcji PL +27,62% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących ZGR +26,98% akcyjne 5 Kup
123... 14