123... 14
   
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek ZGR +34,26% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania PKO Papierów Dłużnych USD ZGR +7,12% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Dynamiczna Multistrategia ZGR +28,30% mieszane 5 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego ZGR +3,18% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. AGIO Akcji PLUS PL +36,35% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania MetLife Aktywnej Alokacji PL +22,96% mieszane 5 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek PL +31,99% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania MetLife Akcji Średnich Spółek PL +33,98% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania MetLife Konserwatywny PL +1,12% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Obligacji Inflacyjnych ZGR +3,60% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania MetLife Akcji Polskich PL +33,28% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Zbalansowana Multistrategia ZGR +18,80% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. MetLife Konserwatywny Plus PL +1,02% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Rynków Surowcowych ZGR +27,94% inne 5 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. ALLIANZ PIMCO Global High Yield Bond ZGR +1,62% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Selektywny PL +21,81% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania Generali Oszczędnościowy PL -0,24% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Europe Equity Growth Select ZGR +29,91% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania NOBLE FUND Akcji Polskich PL +20,90% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania PKO Dóbr Luksusowych Globalny ZGR +25,76% akcyjne 6 Kup
123... 14