123... 14
   
Dodaj do porównania PZU Aktywny Globalny ZGR -8,07% akcyjne 4 Kup
Dodaj do porównania PZU Medyczny ZGR -1,67% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania PZU Akcji Krakowiak PL -23,46% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania PZU Akcji Małych i Średnich Spółek PL -22,38% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania NATIONALE-NEDERLANDEN Akcji Amerykańskich (d. MetLife) ZGR -6,92% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Top Brands ZGR -27,06% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Nowej Generacji ZGR -31,38% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania NATIONALE-NEDERLANDEN Akcji Ameryki Łacińskiej (d. MetLife) ZGR -22,52% akcyjne 7 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Akcja PL -25,07% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Value PL -6,60% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Spółek Wzrostowych ZGR -52,38% akcyjne 7 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Małych i Średnich Spółek PL -30,76% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Top Funduszy Akcji SFIO ZGR -18,87% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Akcji PL -28,34% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Sektora Nieruchomości i Budownictwa ZGR +4,78% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Quality ZGR -10,82% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Indie i Chiny ZGR +2,39% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Turcja ZGR +2,94% akcyjne 7 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Niemcy ZGR -20,05% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania Fundusze najczęściej kupowane za pośrednictwem platformy bossafund w poprzednim miesiącu kalendarzowym. INVESTOR Nowych Technologii PL -30,67% akcyjne 6 Kup
123... 14