123... 14
   
Dodaj do porównania NOBLE FUND Obligacji PL -26,60% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania NOVO Papierów Dłużnych PL -13,40% dłużne krótkoterminowe 3 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Akcji Spółek Wzrostowych ZGR -32,74% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC III Filar PL -31,93% mieszane 5 Kup
Dodaj do porównania GENERALI Obligacje: Nowa Europa ZGR -42,87% dłużne 6 Kup
Dodaj do porównania NOVO Stabilnego Wzrostu PL -29,41% mieszane 5 Kup
Dodaj do porównania NOVO Konserwatywny Oszczędnościowy PL -13,00% dłużne krótkoterminowe 3 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Spółek Wzrostowych ZGR -52,38% akcyjne 7 Kup
Dodaj do porównania GENERALI Akcje: Nowa Europa ZGR -48,77% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Market Neutral PL -24,49% inne 4 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Waga PL -35,69% mieszane 5 Kup
Dodaj do porównania IPOPEMA Globalnych Megatrendów kat. B ZGR -38,12% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. ALLIANZ Akcji Małych i Średnich Spółek PL -32,06% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania Fundusze najczęściej kupowane za pośrednictwem platformy bossafund w poprzednim miesiącu kalendarzowym. Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. GENERALI Korona Dochodowy PL -9,80% dłużne krótkoterminowe 3 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE Gier i Innowacji ZGR -27,88% akcyjne 7 Kup
Dodaj do porównania NOVO Aktywnej Alokacji PL -22,07% mieszane 6 Kup
Dodaj do porównania GENERALI Korona Obligacje PL -18,67% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Akcja PL -25,07% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ESALIENS Małych i Średnich Spółek PL -30,32% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Nowoczesnych Technologii (d.AVIVA) PL -22,80% akcyjne 6 Kup
123... 14