123... 14
   
Dodaj do porównania GAMMA Akcyjny PL -17,88% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania GAMMA Akcji Małych i Średnich Sp. FIO PL -2,99% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania PZU Aktywny Akcji Globalnych ZGR +7,22% akcyjne 4 Kup
Dodaj do porównania PZU Medyczny ZGR +2,75% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania PZU Akcji Krakowiak PL -20,59% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania PZU Akcji Małych i Średnich Spółek PL -6,53% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania MetLife Akcji Amerykańskich ZGR -7,75% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Top Brands ZGR +5,93% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Globalny Małych i Średnich Spółek ZGR +3,83% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Akcja PL -16,03% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Value PL - akcyjne 6 - Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. SKARBIEC Spółek Wzrostowych ZGR +44,11% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. SKARBIEC Małych i Średnich Spółek PL +44,85% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Top Funduszy Akcji SFIO ZGR +2,04% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Akcji PL +15,93% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Sektora Nieruchomości i Budownictwa ZGR -13,72% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Ameryka Łacińska ZGR -17,48% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Indie i Chiny ZGR +1,95% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Turcja ZGR -1,59% akcyjne 7 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Rosja ZGR -2,25% akcyjne 6 Kup
123... 14