123... 14
   
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych PL -0,07% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek ZGR +3,43% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania AGIO Akcji PLUS PL -2,56% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania AGIO Dochodowy PLUS PL +1,74% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania AGIO Kapitał PLUS PL +2,42% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania AGIO Stabilny PLUS PL -1,51% mieszane 3 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Akcji Globalnych ZGR +9,03% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Akcji Małych i Średnich Spółek PL -0,68% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Akcji Rynków Wschodzących ZGR -0,61% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Aktywnej Alokacji PL -0,91% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. ALLIANZ Artificial Intelligence ZGR +16,61% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Defensywna Multistrategia ZGR +8,05% mieszane 3 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Dochodowy Income and Growth ZGR +3,81% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Dynamiczna Multistrategia ZGR +12,13% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Europe Equity Growth Select ZGR +21,39% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Global Metals and Mining ZGR +8,81% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Globalny Stabilnego Dochodu ZGR +5,61% mieszane 3 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ India Equity ZGR -3,76% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Konserwatywny PL +2,30% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Małych Spółek Europejskich ZGR +18,51% akcyjne 5 Kup
123... 14