123... 14
   
Dodaj do porównania AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych PL -30,09% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek ZGR +0,79% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania AGIO Akcji PLUS PL -9,85% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania AGIO Dochodowy PLUS PL +1,77% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania AGIO Kapitał PLUS PL +1,86% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania AGIO Stabilny PLUS PL +0,09% mieszane 3 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Akcji Globalnych ZGR +0,69% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Akcji Małych i Średnich Spółek PL +8,22% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Akcji Rynków Wschodzących ZGR -8,27% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Aktywnej Alokacji PL +3,02% mieszane 5 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. ALLIANZ Artificial Intelligence ZGR +27,16% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Defensywna Multistrategia ZGR +0,29% mieszane 3 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Dynamiczna Multistrategia ZGR -1,19% mieszane 5 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Europe Equity Growth Select ZGR +8,61% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Global Metals and Mining ZGR -11,28% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Globalny Stabilnego Dochodu ZGR -3,87% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ India Equity ZGR -21,34% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Konserwatywny PL +1,06% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Małych Spółek Europejskich ZGR -5,73% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Obligacji Globalnych ZGR -1,44% dłużne 3 Kup
123... 14