123... 14
   
Dodaj do porównania PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny PL - akcyjne 6 - Kup
Dodaj do porównania PKO Obligacji Rynku Polskiego PL - dłużne 3 - Kup
Dodaj do porównania NOBLE FUND Strategii Dłużnych PL - dłużne 3 - Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Value PL - akcyjne 6 - Kup
Dodaj do porównania PKO Obligacji Globalny PL - dłużne 3 - Kup
Dodaj do porównania CASPAR Stabilny Kat. S ZGR - mieszane 5 - Kup
Dodaj do porównania Rockbridge FIO WIG20 Lewarowany PL -44,79% inne 5 Kup
Dodaj do porównania NOVO Akcji PL -44,28% akcyjne 7 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Structured Return ZGR -37,96% dłużne 6 Kup
Dodaj do porównania NOVO Aktywnej Alokacji PL -33,78% mieszane 6 Kup
Dodaj do porównania NOVO Globalnego Dochodu PL -33,69% akcyjne 4 Kup
Dodaj do porównania AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych PL -30,09% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Rynków Surowcowych ZGR -26,17% inne 5 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE Rynków Surowcowych ZGR -24,81% inne 5 Kup
Dodaj do porównania OPEN Akcji - w likwidacji PL -22,08% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania BPS Akcji PL -22,02% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE Akcji PL -21,34% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ India Equity ZGR -21,34% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania PKO Akcji Rynku Polskiego PL -21,21% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania NOVO Zrównoważonego Wzrostu PL -20,80% mieszane 5 Kup
123... 14