123... 14
   
Dodaj do porównania CASPAR Stabilny Kat. S ZGR - mieszane 4 - Kup
Dodaj do porównania NOVO Globalnego Dochodu PL -25,28% akcyjne 4 Kup
Dodaj do porównania Rockbridge FIO WIG20 Lewarowany PL -19,20% inne 4 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Akcja PL -15,08% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Rynków Surowcowych ZGR -14,45% inne 5 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE Rynków Surowcowych ZGR -10,93% inne 5 Kup
Dodaj do porównania BPS Akcji PL -8,75% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Waga PL -7,93% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania PZU Akcji Spółek Dywidendowych PL -7,79% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania NOVO Akcji PL -7,52% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania SUPERFUND Akcyjny PL -6,72% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania PZU Akcji Krakowiak PL -6,59% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania NOVO Aktywnej Alokacji PL -6,53% mieszane 5 Kup
Dodaj do porównania NOVO Zrównoważonego Wzrostu PL -5,96% mieszane 5 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Market Neutral PL -5,18% inne 4 Kup
Dodaj do porównania NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania ZGR -5,06% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania IPOPEMA m-INDEKS kat. B PL -4,82% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE Akcji PL -4,59% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania PZU Akcji Małych i Średnich Spółek PL -4,55% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania MetLife Akcji Polskich PL -4,39% akcyjne 5 Kup
123... 14