123... 14
   
Dodaj do porównania CASPAR Stabilny Kat. S ZGR - mieszane 4 - Kup
Dodaj do porównania NOVO Aktywnej Alokacji PL -6,53% mieszane 5 Kup
Dodaj do porównania NOVO Globalnego Dochodu PL -25,28% akcyjne 4 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Akcja PL -15,08% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania Rockbridge FIO WIG20 Lewarowany PL -19,20% inne 4 Kup
Dodaj do porównania OPEN Konserwatywny PL -0,47% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania NOVO Akcji PL -7,52% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania BPS Akcji PL -8,75% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania GAMMA Obligacji Korporacyjnych PL +1,48% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Waga PL -7,93% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania PZU Akcji Spółek Dywidendowych PL -7,79% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania NOVO Zrównoważonego Wzrostu PL -5,96% mieszane 5 Kup
Dodaj do porównania PKO Akcji Rynku Polskiego PL -0,51% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania PZU FIO Ochrony Majątku PL +0,37% dłużne krótkoterminowe 1 Kup
Dodaj do porównania GAMMA Papierów Dłużnych PL +2,61% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Obligacji Plus PL +2,65% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Obligacji Zmiennokuponowych ZGR +2,23% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Aktywnej Alokacji PL -0,91% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania MetLife Aktywnej Alokacji PL -1,99% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Market Neutral PL -5,18% inne 4 Kup
123... 14