123... 14
   
Dodaj do porównania PZU FIO Ochrony Majątku PL +0,37% dłużne krótkoterminowe 1 Kup
Dodaj do porównania AVIVA Niskiego Ryzyka PL +1,39% dłużne krótkoterminowe 1 Kup
Dodaj do porównania NN Konserwatywny PL +1,04% dłużne krótkoterminowe 1 Kup
Dodaj do porównania Fundusze najczęściej kupowane za pośrednictwem platformy bossafund w poprzednim miesiącu kalendarzowym. Generali Oszczędnościowy PL +1,96% dłużne 1 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Konserwatywny PL +1,78% dłużne krótkoterminowe 1 Kup
Dodaj do porównania NN (L) Konserwatywny Plus PL +1,13% dłużne krótkoterminowe 1 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. BPS Dłużny PL +5,72% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania IPOPEMA Konserwatywny kat. B PL +2,12% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania GAMMA Papierów Dłużnych PL +2,61% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Obligacji Korporacyjnych ZGR +3,22% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Obligacji Plus PL +2,65% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania MetLife Obligacji Skarbowych PL +3,56% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE Lokata Plus PL +3,62% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Oszczędnościowy PL +2,77% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania IPOPEMA Obligacji kat. B PL +3,84% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Dochodowy Income and Growth ZGR +3,81% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. SKARBIEC Dłużny Uniwersalny PL +4,84% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania SUPERFUND Spokojna Inwestycja PL +2,87% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. NN Krótkoterminowych Obligacji PL +4,00% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania Fundusze najczęściej kupowane za pośrednictwem platformy bossafund w poprzednim miesiącu kalendarzowym. Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. Generali Aktywny Dochodowy PL +3,63% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
123... 14