123... 14
   
Dodaj do porównania NN (L) Konserwatywny Plus PL +1,40% dłużne krótkoterminowe 1 Kup
Dodaj do porównania PZU FIO Ochrony Majątku PL +1,04% dłużne krótkoterminowe 1 Kup
Dodaj do porównania AVIVA Niskiego Ryzyka PL +1,45% dłużne krótkoterminowe 1 Kup
Dodaj do porównania NN Konserwatywny PL +1,38% dłużne krótkoterminowe 1 Kup
Dodaj do porównania OPEN Konserwatywny - w likwidacji PL +0,27% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania Generali Aktywny Dochodowy PL +1,68% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. NOBLE FUND Konserwatywny PL +3,55% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania PZU SEJF+ ZGR +1,62% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania PKO Obligacji Skarbowych PL -0,32% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Dochodowy PL +0,94% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania BPS Obligacji PL +3,78% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania SUPERFUND Obligacyjny PL +2,61% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania IPOPEMA Konserwatywny kat. B PL +1,39% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania Fundusze najczęściej kupowane za pośrednictwem platformy bossafund w poprzednim miesiącu kalendarzowym. Generali Korona Dochodowy PL +2,26% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE Dłużny PL +3,38% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania GAMMA Papierów Dłużnych PL +2,92% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania PKO Obligacji Długoterminowych PL +3,17% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania MetLife Obligacji Skarbowych PL +3,26% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Oszczędnościowy PL +1,43% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE Obligacji Korporacyjnych PL +3,17% dłużne 2 Kup
123... 14