123... 14
   
Dodaj do porównania PZU Medyczny ZGR +8,19% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania PZU Akcji Krakowiak PL +40,94% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania PZU Akcji Małych i Średnich Spółek PL +35,59% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE NEO Akcji Rynków Wschodzących ZGR +6,15% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Top Brands ZGR +10,13% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Nowej Generacji ZGR +25,60% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Akcja PL +27,70% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Value PL +17,95% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Spółek Wzrostowych ZGR +50,01% akcyjne 7 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Małych i Średnich Spółek PL +44,11% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Top Funduszy Akcji SFIO ZGR +22,73% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Akcji PL +21,93% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Sektora Nieruchomości i Budownictwa ZGR +2,84% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Quality ZGR +19,50% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Indie i Chiny ZGR +2,84% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Turcja ZGR +28,45% akcyjne 7 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Niemcy ZGR +7,35% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania Fundusze najczęściej kupowane za pośrednictwem platformy bossafund w poprzednim miesiącu kalendarzowym. INVESTOR Nowych Technologii PL +15,30% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Rynków Wschodzących ZGR +2,77% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Top 50 Małych i Średnich Spółek ZGR +26,51% akcyjne 6 Kup
123... 14