123... 14
   
Dodaj do porównania AGIO Akcji Globalnych PL -0,39% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania AGIO Akcji MiŚ Spółek ZGR +33,32% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. AGIO Akcji PLUS PL +26,75% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania AGIO Dochodowy PLUS PL +6,66% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania AGIO Kapitał PLUS PL +8,01% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania AGIO Stabilny PLUS PL +13,83% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Akcji Globalnych ZGR +17,49% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. ALLIANZ Akcji MiŚ Spółek PL +23,79% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Akcji Rynku Złota ZGR -3,00% inne 7 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. ALLIANZ Aktywnej Alokacji PL +24,79% mieszane 6 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. ALLIANZ Artificial Intelligence ZGR +38,77% akcyjne 7 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ China A-Shares ZGR -18,03% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Defensywna Multistrategia ZGR +8,88% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Dłużnych Papierów Korporacyjnych (d.AVIVA) PL +10,00% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Dochodowy (d.AVIVA) ZGR +9,60% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Dynamiczna Multistrategia ZGR +20,60% mieszane 5 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Europe Equity Growth Select ZGR +11,76% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Global Metals and Mining ZGR +5,15% inne 7 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Globalnej Aktywnej Alokacji (d.AVIVA) ZGR +10,98% mieszane 5 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Globalny Obligacji (d.AVIVA) PL +8,11% dłużne 4 Kup
123... 14