123... 14
   
Dodaj do porównania ALLIANZ China A-Shares ZGR -18,03% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania GENERALI Akcje Wzrostu ZGR -13,46% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania GENERALI Akcji Ekologicznych Europejskich PL -9,77% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ESALIENS Akcji Rynków Wschodzących ZGR -8,45% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania PKO Papierów Dłużnych USD ZGR -4,57% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania GOLDMAN SACHS Multi Factor ZGR -3,29% inne 4 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Akcji Rynku Złota ZGR -3,00% inne 7 Kup
Dodaj do porównania ESALIENS Makrostrategii Papierów Dłużnych ZGR -2,64% dłużne 5 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Akcji Europejskich ESG ZGR -2,60% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ESALIENS Medycyny i Nowych Technologii ZGR -2,22% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania PKO Dóbr Luksusowych Globalny ZGR -1,59% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania SUPERFUND Silver Powiązany SFIO ZGR -0,47% inne 7 Kup
Dodaj do porównania AGIO Akcji Globalnych PL -0,39% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania GOLDMAN SACHS Indeks Surowców ZGR -0,23% inne 6 Kup
Dodaj do porównania SUPERFUND Alternatywny ZGR +0,85% inne 7 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE NEO Obligacji Światowych ZGR +1,02% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania GOLDMAN SACHS Obligacji Rynków Wschodzących ZGR +1,27% dłużne 5 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Market Neutral PL +1,36% inne 4 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych ZGR +1,70% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Rynków Surowcowych ZGR +1,71% inne 6 Kup
123... 14