123... 14
   
Dodaj do porównania GENERALI Akcji Ekologicznych Europejskich PL -9,77% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ China A-Shares ZGR -18,03% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Obligacji Ultra Długoterminowych ZGR +4,60% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Emerging Markets Opportunities ZGR +2,35% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania PKO Papierów Dłużnych USD ZGR -4,57% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych ZGR +1,70% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania CASPAR Stabilny A ZGR +4,14% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE NEO Obligacji Światowych ZGR +1,02% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Krótkoterminowy ZGR +7,12% dłużne krótkoterminowe 3 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Konserwatywny PL +5,76% dłużne krótkoterminowe 3 Kup
Dodaj do porównania ESALIENS Akcji Rynków Wschodzących ZGR -8,45% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE NEO Zrównoważony Azjatycki ZGR +2,56% mieszane 5 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ PIMCO ESG Income ZGR +2,33% dłużne 4 Kup
Dodaj do porównania PKO Dóbr Luksusowych Globalny ZGR -1,59% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. CASPAR Stabilny S ZGR +4,34% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Indie i Chiny ZGR +2,84% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania PZU FIO Ochrony Majątku PL +7,79% dłużne krótkoterminowe 3 Kup
Dodaj do porównania NOBLE FUND Emerytalny PL +9,79% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania GENERALI Surowców ZGR +2,74% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Defensywna Multistrategia ZGR +8,88% mieszane 4 Kup
123... 14