123... 14
   
Dodaj do porównania ALLIANZ Trezor ZGR +7,04% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Obligacji Korporacyjnych PL +7,40% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania AGIO Dochodowy PLUS PL +6,66% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania GOLDMAN SACHS Konserwatywny PL +7,15% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania QUERCUS Ochrony Kapitału PL +11,12% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. ROCKBRIDGE NEO Konserwatywny Plus PL +7,20% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania AGIO Kapitał PLUS PL +8,01% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE NEO Konserwatywny PL +7,78% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania GOLDMAN SACHS Konserwatywny Plus PL +6,39% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Ostrożnego Inwestowania PL +7,11% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania BPS Obligacji PL +6,79% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania PZU FIO Ochrony Majątku PL +7,79% dłużne krótkoterminowe 3 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Dłużnych Papierów Korporacyjnych (d.AVIVA) PL +10,00% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania Fundusze najczęściej kupowane za pośrednictwem platformy bossafund w poprzednim miesiącu kalendarzowym. Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. GENERALI Korona Dochodowy PL +9,69% dłużne krótkoterminowe 3 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. GOLDMAN SACHS Krótkoterminowych Obligacji PL +7,29% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych kat.B PL +11,57% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania ALLIANZ Obligacji Ultra Długoterminowych ZGR +4,60% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. GENERALI Aktywny Dochodowy PL +9,55% dłużne krótkoterminowe 3 Kup
Dodaj do porównania PZU Obligacji Krótkoterminowych PL +9,71% dłużne krótkoterminowe 3 Kup
Dodaj do porównania GOLDMAN SACHS Obligacji Plus PL +7,30% dłużne 3 Kup
123... 14