123... 14
   
Dodaj do porównania NN (L) Multi Factor ZGR +6,74% inne 4 Kup
Dodaj do porównania SUPERFUND Silver Powiązany SFIO ZGR -5,79% inne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Rynków Surowcowych ZGR +40,89% inne 6 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Market Opportunities PL -20,74% inne 5 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Gold Otwarty ZGR +4,98% inne 5 Kup
Dodaj do porównania AVIVA Optymalnego Wzrostu ZGR -8,46% inne 5 Kup
Dodaj do porównania NN (L) Stabilny Globalnej Dywersyfikacji ZGR +6,16% inne 3 Kup
Dodaj do porównania SUPERFUND Alternatywny ZGR -2,28% inne 7 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Market Neutral PL -25,63% inne 4 Kup
Dodaj do porównania NN (L) Indeks Surowców ZGR +43,38% inne 6 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE Value Leaders PL -13,75% inne 6 Kup
Dodaj do porównania ROCKBRIDGE Growth Leaders ZGR +38,10% inne 5 Kup
Dodaj do porównania PZU FIO Ochrony Majątku PL -5,91% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania PZU SEJF+ ZGR -3,40% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania PZU Obligacji Krótkoterminowych PL -4,61% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania SKARBIEC Konserwatywny PL -7,06% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Dochodowy PL -6,18% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania INVESTOR Oszczędnościowy PL -4,92% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania Fundusze wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty bossafund według kryteriów parametrów ratingu i ryzyka. MetLife Konserwatywny Plus PL -1,38% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania MetLife Konserwatywny PL -1,11% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
123... 14