123... 14
   
Dodaj do porównania UNIQA Stabilnego Wzrostu ZGR +6,70% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Selektywny Akcji Polskich PL -2,56% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Selective Equity ZGR -23,03% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Ostrożnego Inwestowania PL -4,28% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Obligacji Korporacyjnych PL -2,67% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Obligacji PL -17,14% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Makroalokacji ZGR -2,42% mieszane 4 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych ZGR -5,24% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Globalny Akcji ZGR +0,68% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Globalnej Makroalokacji ZGR -15,78% akcyjne 4 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych ZGR -6,26% dłużne 3 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Akcji Rynków Wschodzących ZGR -18,95% akcyjne 5 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek PL -2,99% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Akcji Europejskich ESG ZGR -12,18% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Akcji Amerykańskich ZGR +0,42% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania UNIQA Akcji PL -5,80% akcyjne 6 Kup
Dodaj do porównania SUPERFUND Spokojna Inwestycja PL -0,85% dłużne krótkoterminowe 2 Kup
Dodaj do porównania SUPERFUND Silver Powiązany SFIO ZGR -5,79% inne 6 Kup
Dodaj do porównania SUPERFUND Obligacyjny PL +1,32% dłużne 2 Kup
Dodaj do porównania SUPERFUND Alternatywny ZGR -2,28% inne 7 Kup
123... 14